Våre Medlemskap

Medlemsvilkår

‌Ved å bli medlem på Æra Training signerer man også automatisk på medlemsvilkårene. Disse vil du også få presentert etter du har valgt ønsket medlemskap i WONDR*.

Æra Trainings medlemsvilkår

- Kontrakten på medlemsvilkår er løpende og gjelder fra den er signert og levert til Æra Training (heretter Æra).

- Kontrakten må sies opp skriftlig av hensyn til dokumenterbarhet. Oppsigelse må skje før trekkdato.

- Dersom oppsigelsen ikke er bekreftet mottatt skriftlig av Æra må medlemmet selv ta kontakt med Æra og kontrakten er å regne som gjeldene.

- Det er en måneds gjensidig skriftlig oppsigelse.

- Kontrakter med binding kan ikke sies opp før bindingstiden er ute.

  • Etter bindingstiden gjelder en måneds oppsigelse fra trekkdato i hver måned.
  • Kontrakter med binding kan bare sies opp ved å løse inn de resterende måneden av bindingstiden inkludert en måneds oppsigelse.

Medlemskontrakt

- Medlemskap gir medlemmet rett til å trene ved Æras treningssenter og rett til å benytte seg av Æras til enhver tid gjeldende tilbud av treningsmuligheter og andre tjenester.

- Medlemmet eller annen person som i medlemskontrakten har påtatt seg betalingsansvar for medlemmet, skal betale vederlag og eventuelle avgifter iht. Æras til enhver til gjeldende prisliste.

- Ingen betalt treningsavgift vil bli refundert.

- Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger som de ansatte ved Æra gir, og de regler som gjelder på senteret.

- Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å nytte senteret.

- Æra fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under trening eller som følge av opphold på senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med unntak av de tilfeller der Æra kan holdes erstatningsansvarlig på grunnlag av egen uaktsomhet.

- Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre.

- Æra forbeholder seg å holde stengt på helligdager o.l. samt ha innskrenket åpningstider i sommermånedene, i juleperioden samt påske. Æra forbeholder seg videre retten til å justere treningstider fortløpende.

- Kontrakten må sies opp skriftlig til info@aeratraining.com av hensyn til dokumenterbarhet. Dersom oppsigelsen ikke er bekreftet mottatt av Æra, må medlemmet selv ta kontakt med Æra og kontrakten er å regne som gjeldene. Æra har gjensidig oppsigelse på en måned før trekkdato i hver måned.

- Medlemmet forplikter seg til rettidig og på anvist måte å betale månedsavgift m.v. + fakturagebyr til Æra.

- Mislighold av betalingsforpliktelsen kan føre til utestenging fra senteret inntil kravet med tillegg for renter og tilleggsomkostninger er betalt.

- Æra er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av treningsmuligheter på grunn av forhold utenfor Æras kontroll, og som Æra ikke kunne forutse, unnvære eller overvinne følgende av (Force Majeure).

- Medlemsavtalen er underlagt norsk lov. Tvister mellom medlemmet og Æra skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler

Åpningstider

MANDAG: 07-19
TIRSDAG: 07-19
ONSDAG: 07-19
TORSDAG: 08-19
FREDAG: 07-17
LØRDAG: 10-13

Kontakt oss her

Du finner oss her

VÅRE LOKALER LIGGER I TOLLBUGAGATA 4.
INNGANG TIL COMFORT HOTEL BØRSPARKEN.
RETT FREM OG NED TRAPPA.

Finn oss

Tollbugata 4
0125 Oslo